ROF GROET WALDIMAR PELSER, VOORSITTER VAN ROF.

ROF GROET WALDIMAR PELSER, VOORSITTER VAN ROF.

Waldimar Pelser, redakteur van Rapport en voorsitter van Rapport Onderwysfonds (ROF), het aan die begin van die jaar bedank en op 1 Februarie die leisels by Karen Meiring oorgeneem as M-Net se direkteur vir kykNet-kanale.
Waldimar het groot voetspore getrap as voorsitter van ROF. Hy is ‘n natuurlike leier wat die talent en gawe het om met sy reguit manier van praat en doen, mense se harte en lewens betekenisvol aan te raak. Tydens die afskeidsgeleentheid het mnr Hennie de Wet, korporatiewe bestuurder, dit mooi saamgevat met sy groetboodskap: “Waldimar, jy het vanaf jou toetrede by ROF in 2013 tot en met 2021 met passie, entoesiasme en visie leiding geneem en jaarliks nuwe inisiatiewe vir ROF moontlik gemaak. Ons salueer jou vir Prestige Toekennings, Onderwyskonferensies, leierskapprojekte, opleidingsgeleenthede vir Afrikaanssprekende onderwysleiers en navorsing oor die onderwys wat onder andere onder jou invloed, gerealiseer het. Baie dankie vir die besondere wyse waarop jy leiding geneem het.”
Waldimar, ons groet jou as voorsitter maar jou nalatenskap sal vir jare nog sigbaar wees in ROF.

DIE ROF-RAAD NEEM AFSKEID VAN WALDIMAR OP 19 JANUARIE 2022

 


1 Inge en Waldimar tydens die ROF-Raadsvergadering


2 Astrid de Vos, uitvoerende komiteelid van ROF, oorhandig ‘n afskeidsgeskenk aan Waldimar

3 Inge Kühn, Waldimar Pelser en Tim du Plessis