Uitvoerende Komitee

Jan Bosman

Afrikanerbond (AB)

Astrid de Vos

Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO)

Inge Kühne

Voorsitter

Hennie de Wet

Korporatiewe Bestuurder

Jan Bosman

Afrikanerbond (AB)

Werner Human

Solidariteit

Pieter Steyn

Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO)