skip to Main Content
  • Die ROF is in November 2003 as ‘n gesamentlike inisiatief van organisasies gestig. ʼn Raad van Trustees bestaande uit verteenwoordigers van Rapport, Solidariteit, die Afrikanerbond en (vanaf 2007) die Dagbreek Trust is verantwoordelik vir die bestuur en beheer van die fonds. Twee nuwe lede-organisasies [die SA Onderwysersunie (SAOU) en die Federasie van Beheerliggame van SA skole (FEDSAS)] het, tot voordeel van onderwys in Suid-Afrika, in 2012 ingeskakel by die Rapport Onderwysfonds. Hierdie twee organisasies word onderskeidelik verteenwoordig deur mnre. Chris Klopper (SAOU) en Paul Colditz (FEDSAS).
  • Die ROF is ‘n stigting. Die Raad van Trustees bestaan uit twee verteenwoordigers van elke prinsipaal.
  • Die prinsipale poog om die bedryfskoste van die Fonds te dra sodat alle aanvanklike skenkings tot die fonds sover moontlik vir leningsbeurse gebruik kan word. Die Afrikaanse Beursinstituut is in Maart 2009 gekontrakteer om die finansiële en beursadministrasie te doen.
  • Die doel van die Fonds is breedweg om onderwysstudente te help en finansieel te ondersteun (voorkeur word aan Afrikaanssprekende studente gegee in sy volle diversiteit – oor alle rassegrense). Indien daar fondse beskikbaar is, word dit ook vir ander studierigtings aangewend. Die leningsbeurs word, na die toekenning aan die student, direk aan die onderskeie tersiêre instellings oorbetaal.
  • Die Fonds het artikel 18A-belastingvrystelling. Art. 18A-Sertifikate word uitgereik aan instellings en individue wat ‘n skenking maak aan ROF.
  • Die Fonds is by die Nasionale Kredietreguleerder geakkrediteer (NCRCP3885) en is geregistreer as ‘n “Non-Profit Organisation” (041-319NPO).

Opmerking: Toekennings word op ‘n totaal nie-rassige basis gedoen.

 

Back To Top
AANSOEKE VIR 2021
Open: 1 Julie 2020
Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2021 elektronies ingedien word.
Die inligting en aansoekprogram is by die onderstaande skakel beskikbaar
Skakel 065 367 3903 indien jy enige probleme ondervind.