Hoe doen ek aansoek?


Die enigste manier om aansoek te doen is deur ons aanlyn-aansoekstelsel. Jy kan die aansoekvorm op jou rekenaar of selfoon invul. Hierdie dokument sal jou help om jou aansoek korrek en akkuraat in te vul. ’n Aansoek met al die nodige inligting en brondokumente sal jou kanse op sukses dramaties verbeter. Lees dus die onderstaande riglyne deeglik deur voordat jy begin.

Skep 'n profiel

Jy moet eers met jou EIE PERSOONLIKE E-POSADRES registreer waarna ’n eenmalige wagwoord (OTP) na jou EIE selfoon gestuur word. Moet asseblief nie jou ouers se epos of selnommer hier gebruik nie! Maak dus seker dat jy jou selfoon byderhand het voordat jy begin. ’n Skakel sal ook na die e-posadres gestuur word wat jy gebruik om seker te maak dat daardie adres korrek en aktief is. Klik op die skakel om jou e-pos te verifieer.

As jy reeds in die verlede geregistreer en aansoek gedoen het, moenie ’n nuwe profiel skep nie. Gebruik jou ou wagwoord om in te teken. As jy jou wagwoord vergeet het, volg die skakel vir ’n nuwe een.

Die stelsel en vrae is baie intuïtief en maklik om te verstaan. Dit sal aandui indien enige inligting ontbreek óf onvolledig is voordat jy na ’n volgende blad kan gaan.

Op jou merke, gereed...

Die eerste deel van die aansoek vra vir persoonlike inligting van jou, jou ouers en sorggewers. Jy kan terugblaai en korreksies aanbring indien jy ’n fout gemaak het. Indien jy nie oor al die inligting beskik nie en later verder wil werk aan jou aansoek, kan jy net afmeld en later terugkeer. Die inligting wat jy reeds ingevul het sal nie verdwyn nie.

Stap 1: Persoonlike inligting Onthou jy doen aansoek onder jou eie naam, nie dié van jou ouers of voog nie. Jou “tuisdorp” en “provinsie” is die provinsie en dorp of stad waar jy vandaan kom – nie waar jy beplan om te studeer of reeds studeer nie. Jou woonplek tydens jou studies is slegs vir statistiekdoeleindes. As jy nog nie seker is waar jy gaan bly nie, kliek “onseker”.

Stap 2: Studie besonderhede Vul soveel moontlik besonderhede van jou studie of voorgenome studie in. Die “jaar waarin studie voltooi word” is die jaar finale van jou huidie kursus. As jy in 2000 in jou eerste jaar was van ’n driejaar-voorgraadse kursus is die jaar waarin jy jou studie voltooi dus 2002. Die feit dat jy ná jou aanvanklike voorgraadse kursus beplan om vir ’n verdere kursus (soos honneurs) in te skryf, is dus nie nou ter sake nie.

Stap 3: Skool besonderhede Hier verlang ons inligting van die skool waar jy gematrikuleer het en kontakdetails van jou skoolhoof.

Stap 4: Verhoudingsinligting Hier verlang ons basiese inligting van jou huwelikstatus en gesin. As jy ongetroud is en steeds afhanklik van jou ouers of voog is, verlang ons detail van jou ouers/voog en ander sibbe. As jy reeds getroud is of nie meer afhanklik van jou ouers is nie, verskaf inligting oor jou huidige gesin, met ander woorde jou gade en/of eie kinders. Die aantal lede van die gesin sluit al die mense wat permanent in jou huis bly ¬– dit wil sê jyself, jou ouers/voog, sibbe en enige ander familie. Die aantal studente in die gesin is almal wat besig is met voltydse studie na matriek en steeds afhanklik is van jou ouers/voog. ’n Volwasse broer wat reeds getroud is, sy eie werk het en besig is met deeltydse studie word dus nie getel nie. Aantal skoliere is die aantal kinders in die huis wat steeds skoolgaan. As jy steeds op skool is terwyl jy hierdie aansoek invul, is jy een van hulle.

Stap 5: Gesinsamestelling Klik op al die mense wat ’n bydrae tot jou lewenskoste maak, jou sakgeld betaal as jy reeds studeer of tot dusver vir jou skoolopleiding en/of studies betaal of help betaal het. Maak seker dat jy almal kies, al is hulle werkloos of al is hulle bydrae tot jou lewenskoste baie min of ongereeld. As jy heeltemal selfversorgend is of self gedeeltelik bydra tot jou lewenskoste, kies ‘self’.

Stap 6: Besonderhede van gesinslede Vul die persoonlike inligting in van die persone wat jy in Stap 5 gekies het.

Stap 7: Inkomste per gesin Hier moet jy inligting gee oor die finansiële posisie van die mense wat jy in stap 5 gekies het wat tot jou lewenskoste en/of studies bydra. Dis belangrik om akkurate inligting te verskaf. As jou ouers te min verdien om vir jou studies na skool te betaal, moet jy steeds invul wat hulle tans verdien. As hulle op pensioen is, verskaf inligting oor hul pensioeninkomste. As jou ouers geskei is en een of albei dra tot jou lewenskoste en/of studiegeld by, maak seker dat jy daardie ouer(s) se inligting verskaf. Gaan terug na Stap 5 as jy vergeet het om so ’n persoon by te voeg. As een of albei ouers geen inkomste verdien nie, dui hulle inkomste as nul aan. Die inkomste verwys na bruto maandelikse inkomste, dit wil sê inkomste voor enige belasting, pensioen of ander aftrekkings verhaal is.

Dokumente en papiere...

Die finale gedeelte van die aansoek behels die indiening van dokumente om jou aansoek te ondersteun. Ons het dit baie maklik gemaak. Jy kan hierdie dokumente as pdf’s of jpg’s aanheg. Dokumente wat jy met jou selfoon afgeneem het, is aanvaarbaar – mits die foto’s duidelik en leesbaar is. Die dokumente wat jy aanheg hoef nie gesertifiseerde afskrifte te wees nie, maar die keurkomitee kan van jou verwag om die oorspronklike of gesertifiseerde afskrifte van hierdie dokumente voor te lê.

Op die laaste blad moet jy en jou ouers/voog/gade teken. Teken sommer met jou rekenaarmuis, al lyk dit skeef en krom. Teken egter voluit. Blote parafering is nie genoeg nie.

Die doellyn wink...

As jy al die afdelings ingevul en alle dokumente opgelaai het en die aansoek geteken is, kan jy jou aansoek indien. Nadat jy dit ingedien het, kan jy nie weer teruggaan om foute of weglatings reg te stel nie. Indien jy daarna besef jy het ‘n fout gemaak, kontak vir Melani by die adres hieronder sodat sy jou aansoek kan “oopstel” sodat jy kan regmaak waar jy verbrou het. Sodra jy jou aansoek ingedien het sal jy per e-pos of SMS ingelig word dat jou aansoek suksesvol gestuur is. Sodra die ROF-kantoor die aansoek gekontroleer het, sal jy bevestiging ontvang dat jou aansoek ontvang en volledig is en dat die beurskomitee dit sal oorweeg.

Die Beurskomitee vergader teen die einde van Oktober en jy kan die uitslag teen die middel van Desember verwag.

As jy enige vrae oor die aansoekproses het of as jy probleme ondervind, kontak vir Elmari Bezuidenhoudt by 065 367-3903 of [email protected]