WIE IS ONS?


Die Rapport Onderwysfonds (ROF) is ’n nie-winsgewende organisasie wat tersiêre onderwysstudente finansieel bystaan met lenings. Die fonds bestaan al sedert November 2003 en het oor die jare reeds honderde studente gehelp om hul droom om ’n onderwyser te word, te bewaarheid. Daar word jaarliks meer as 750 aansoeke ontvang, met ongeveer 500 wat vir ‘n toekenning kwalifiseer. Die enigste beperking is die beskikbaarheid van befondsing.

ROF is by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling geregistreer as nie-winsgewende organisasie en doen jaarliks in terme van die wet verslag. Omdat die fonds lenings aan studente toestaan is dit ook by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) geregistreer en doen jaarliks verslag om aan te toon dat die toestaan van lenings aan die wetlike vereistes voldoen.

HOE WERK ROF SE RENTEVRYE LENING?


ROF bied ’n rentevrye lening aan.  Dit beteken dat geld rentvry aan studente voorskiet word, wat ná afloop van hul studies teen die ABSA prima rentekoers terugbetaal moet word.  Die terugbetalings van hierdie lenings word dan weer gebruik om nóg studente te help wat dringend befondsing benodig om hul onderwysgraad te verwerf.

’n 10% afslag per jaar kan op die lening verkry word vir studente wat hulle akademiese jaar met 'n gemiddeld van 75%+ slaag. ROF beloon dus harde werk en uitstekende prestasies.

WIE KAN AANSOEK DOEN?


Icon-A

VOLTYDSE STUDENTE

Die fonds ondersteun voltydse onderwysstudente landswyd wat ingeskryf is (of van voorneme is om in te skryf) vir ’n onderwyskwalifikasie aan enige geregistreede tersiêre onderwysinstelling. Voorkeur word gegee aan studente wat bereid is om in Afrikaans onderrig te gee, maar ander tale word nie uitgesluit nie.
Icon-A

Deeltydse studente

Die Fonds bied ook lenings aan deeltydse- of hulponderwysers wat reeds in die beroep staan en verder wil studeer of hul volwaardige onderwyskwalifikasie wil verwerf.