DIE RAPPORT ONDERWYSFONDS (ROF)


Die Rapport Onderwysfonds (ROF) is ‘n nie-winsgewende organisasie (NPO 041-391) wat finansiële hulp verleen aan Afrikaanssprekende onderwysstudente. Studente wat dus hul B.Ed-onderwysgraad (voorgraads of nagraads) wil verwerf, maar nie oor die nodige fondse beskik nie, kan aansoek doen vir ‘n ROF-lening.

Rapport Onderwysfonds (ROF) herdenk vanjaar ons 20ste bestaansjaar! Hierdie mylpaal sou nie moontlik gewees het sonder die ondersteuning van donateurs nie! Elke skenking of testamentêre bemaking wat ontvang word, gee vir ‘n Afrikaanssprekende onderwysstudent die geleentheid gee om sy/haar onderwysgraad te verwerf en sodoende die voetspoor van goedopgeleide onderwysers te vergroot. ‘n Baie groot dankie aan ons bestaande donateurs!

HOE WERK DIE LENINGS?

ROF gee lenings wat terugbetaalbaar is sodra die student sy/haar graad verwerf het. Aan die einde van elke studiejaar (Desember) stuur die student sy/haar uitslae aan ROF. Studente met 'n gemiddelde prestasie bo 75%, kry dan 'n 10% afslag op hul lenings. Dit motiveer die studente om harder te werk en sodoende word hul beloon vir hul harde werk.

WAAROM BENODIG ROF U ONDERSTEUNING?

ROF ontvang jaarliks meer as 700 aansoeke vanuit alle hoeke van Suid-Afrika. Daar kan egter jaarliks, na gelang van die bedrag donasies ontvang, slegs ± 270 studente gehelp word. Vir baie studente is dit die laaste kans om hulp voordat studies noodgedwonge gestaak moet word.

WATTER PERSENTASIE VAN 'N SKENKING WORD WERKLIK AANGEWEND VIR 'N ROF-LENING?

100% van 'n donateur se skenking word aangewend vir 'n ROF-lening.  Die student kry dus die volle voordeel van u skenking!

 

Daar is ’n paar maniere waarop u die Rapport Onderwysfonds kan ondersteun


Maak ’n Skenking

Voordeel van ‘n skenking:

  • 100% van die skenkingsbedrag word geallokeer aan ‘n student se ROF-lening.
  • ‘n Art. 18A-kwitansie vir belastingdoeleindes word uitgereik by ontvangs van ‘n skenking.
  • Indien ‘n donateur meer as R30 000 sou skenk, word (ʼn) spesifieke student(e) aan hom/haar geallokeer en daarna word halfjaarlikse terugvoeringsverslae gestuur, sodat die donateur die student se vordering kan volg.
  • Aangesien die student die lening ná afstudering terugbetaal, word dit weer vorentoe aangewend vir die volgende student. Oor tyd word u skenking dus oor en oor aangewend.

Opsies om ‘n skenking te maak:

- Maak ’n eenmalige of gereelde maandelikse skenking

Oorweeg ’n eenmalige of gereelde skenking. Dit maak nie saak hoe klein nie, u bydrae kan ’n verskil maak. ROF het artikel 18A-belastingvrystelling wat beteken dat u skenking belastingaftrekbaar is. Betaal gerus u skenking direk in ons bankrekening of gebruik die snapscan-kode en kontak [email protected]/[email protected]  vir ’n belastingsertifikaat.

- Borg ’n individuele student

Die fonds staan tans lenings van R30 000 per jaar toe aan voltydse studente. Talle donateurs het ons al in die verlede jaar gehelp om ’n spesifieke student deur sy of haar kursus te help. Donateurs word aan die begin van die jaar in kennis gestel wie die student is wat hulle vir die jaar steun en kry in Julie en Desember ’n vorderingsverslag. Die wete dat hul weldoener belangstel in hul vordering is gewoonlik ekstra aanmoediging vir studente om harder te werk. Indien u dié opsie sou oorweeg, kontak gerus vir Phil-Marié Roberts by [email protected] of 073 122 8800.

DOEN ‘N TESTAMENTêRE BEMAKING

Talle persone het nie familielede wat hulle as begunstigdes in hul testament wil aanwys nie. In ander gevalle wil persone ‘n nalatenskap maak vir die opleiding van onderwysers wat deur Afrikaanse onderrig in ons skole, die taal laat voortleef. In so ‘n geval is dit moontlik om ʼn geregistreerde weldaadorganisasie as begunstigde in jou testament aan te wys. Die benoeming van so ʼn weldaadorganisasie kan ook beteken dat u boedel belastingvoordele kry.

VOORDEEL VAN ‘N SKENKING DEUR MIDDEL VAN ‘N TESTAMENTêRE BEMAKING AAN ROF

  • Artikel 4(h) van die Boedelbelastingwet maak voorsiening daarvoor dat enige erflating wat aan ʼn weldaadorganisasie (soos omskryf in die Inkomstebelastingwet) bemaak is, van die netto waarde van u boedel aftrekbaar is voordat boedelbelasting bepaal word.
  • Die volle bedrag wat aan die Rapport Onderwysfonds nagelaat word, is vrygestel van boedelbelasting, ongeag die grootte van die erflating.
  • Aangesien die student die lening ná afstudering terugbetaal, word ‘n gedeelte daarvan weer vorentoe aangewend vir die volgende student. Oor tyd word u skenking dus oor en oor aangewend. Die dividende van u nalatenskap sal voortleef in die lewens van vele jong onderwysers!

Indien u reeds ’n bestaande testament het, is dit maklik om ’n kodisil by te voeg wat die Rapport Onderwysfonds as begunstigde benoem. ’n Kodisil word apart van u testament onderteken en dit is dus nie nodig om ’n nuwe testament op te stel nie. Bespreek die moontlikheid gerus met u prokureur. Ons beveel die volgende bewoording aan wanneer u testament opgestel word of ’n kodisil bygevoeg word:

Ek (volle name) maak die volgende erflating (restant van my boedel/persentasie van my boedel/gespesifiseerde bedrag) aan die Rapport Onderwysfonds, registrasienommer 041-319NP0 met adres Southdown Ridge Kantoorpark, John Vorster straat 1240, Irene, Centurion, Pretoria, om na goeddunke van die Rapport Onderwysfonds vir die uitvoering van genoemde entiteit se doelstellings in Suid-Afrika aangewend te word.

Vir enige navrae in dié verband kontak gerus vir Phil-Marié Roberts by:

Epos : [email protected]

Tel : 021 406 3699

Sel : 073 122 8800