Daar is ’n paar maniere waarop jy die Rapport Onderwysfonds kan ondersteun

Maak ’n eenmalige of gereelde maandelikse skenking

Oorweeg ’n eenmalige of gereelde skenking. Dit maak nie saak hoe klein nie, jou bydrae kan ’n verskil maak. ROF het artikel 18A-belastingvrystelling wat beteken dat jou skenking belastingaftrekbaar is. Betaal jou skenking direk in ons bankrekening of gebruik die snapscan-kode en kontak [email protected] vir ’n belastingsertifikaat.

Borg ’n individuele student

Die fonds staan tans leningsbeurse van R30 000 per jaar toe aan voltydse studente. Talle donateurs het ons al in die verlede jaar gehelp om ’n spesifieke student deur sy of haar kursus te help. Donateurs word aan die begin van die jaar in kennis gestel wie die student is wat hulle vir die jaar steun en kry in Julie en Desember ’n vorderingsverslag. Die wete dat hul weldoener belangstel in hul vordering is gewoonlik ekstra aanmoediging vir studente om harder te werk.
Indien u dié opsie sou oorweeg, kontak gerus vir Phil-Marié Roberts by [email protected] of 073 122 8800.

Oorweeg ’n testamentêre nalating

Artikel 4(h) van die Boedelbelastingwet maak voorsiening daarvoor dat enige erflating wat aan ’n weldaadsorganisasie (soos omskryf in die Inkomstebelastingwet) bemaak is, van die netto waarde van u boedel aftrekbaar is voordat boedelbelasting bepaal word. Die Rapport Onderwysfonds (ROF) is so ’n weldaadsorganisasie kragtens artikel 10(1) van die Inkomstebelastingwet.

Indien u reeds ’n bestaande testament het, is dit maklik om ’n kodisil by te voeg wat die Rapport Onderwysfonds as begunstigde benoem. ’n Kodisil word apart van u testament onderteken en dit is dus nie nodig om ’n nuwe testament op te stel nie. Bespreek die moontlikheid gerus met u prokureur.
Ons beveel die volgende bewoording aan wanneer u testament opgestel word of ’n kodisil bygevoeg word:
Ek (volle name) maak die volgende erflating (restant van my boedel/persentasie van my boedel/gespesifiseerde bedrag) aan die Rapport Onderwysfonds, registrasienommer 041-319NP0 met adres h.v. DF Malan en Eendrachtstraat, Kloofsig, Centurion, Pretoria, om na goeddunke van die Rapport Onderwysfonds vir die uitvoering van genoemde entiteit se doelstellings in Suid-Afrika aangewend te word.

Vir enige navrae in dié verband kontak gerus vir Phil-Marié Roberts by [email protected] of 073 122 8800.