Die Rapport Onderwysfonds (ROF)

Die Rapport Onderwysfonds (ROF) is ‘n nie-winsgewende organisasie (NPO 041-391) wat finansiële hulp verleen aan Afrikaanssprekende onderwysstudente. Studente wat dus hul B.Ed-onderwysgraad (voorgraads of nagraads) wil verwerf, maar nie oor die nodige fondse beskik nie, kan aansoek doen vir ‘n ROF-leningsbeurs.

ROF herdenk vanjaar ons 20ste bestaansjaar! Hierdie mylpaal sou nie moontlik gewees het sonder die ondersteuning van donateurs nie! Elke testamentêre bemaking of skenking wat onvang word, is vir ROF van onskatbare waarde aangesien dit vir ‘n Afrikaanssprekende onderwysstudent ‘n geleentheid gee om sy/haar droom te verwesenlik en daardeur die voetspoor van goedopgeleide onderwysers te vergroot.

HOE WERK DIE LENINGSBEURS?

ROF gee lenings wat terugbetaalbaar is sodra die student sy/haar graad verwerf het.
Aan die einde van elke studentejaar (Desember) stuur die student sy/haar uitslae aan ROF. ‘n Gedeelte van die rentedraende lening kan egter op grond van die akademiese uitslae, volgens ‘n glyskaal, in ‘n beurs omskep word. Dit motiveer die student om harder te werk en sodoende word ‘n student beloon vir harde werk.

WAAROM BENODIG ROF U ONDERSTEUNING?

ROF ontvang jaarliks meer as 750 aansoeke vanuit alle hoeke van Suid-Afrika. Daar kan egter jaarliks, na gelang van die bedrag donasies ontvang, slegs ± 280 studente gehelp word. Vir baie studente is dit die laaste kans om hulp voordat studies noodgedwonge gestaak moet word.

Daar is ’n paar maniere waarop jy die Rapport Onderwysfonds kan ondersteun

Maak ’n eenmalige of gereelde maandelikse skenking

Oorweeg ’n eenmalige of gereelde skenking. Dit maak nie saak hoe klein nie, jou bydrae kan ’n verskil maak. ROF het artikel 18A-belastingvrystelling wat beteken dat jou skenking belastingaftrekbaar is. Betaal jou skenking direk in ons bankrekening of gebruik die snapscan-kode en kontak [email protected] vir ’n belastingsertifikaat.

Borg ’n individuele student

Die fonds staan tans leningsbeurse van R30 000 per jaar toe aan voltydse studente. Talle donateurs het ons al in die verlede jaar gehelp om ’n spesifieke student deur sy of haar kursus te help. Donateurs word aan die begin van die jaar in kennis gestel wie die student is wat hulle vir die jaar steun en kry in Julie en Desember ’n vorderingsverslag. Die wete dat hul weldoener belangstel in hul vordering is gewoonlik ekstra aanmoediging vir studente om harder te werk.
Indien u dié opsie sou oorweeg, kontak gerus vir Phil-Marié Roberts by [email protected] of 073 122 8800.

Oorweeg ’n testamentêre nalating

Artikel 4(h) van die Boedelbelastingwet maak voorsiening daarvoor dat enige erflating wat aan ’n weldaadsorganisasie (soos omskryf in die Inkomstebelastingwet) bemaak is, van die netto waarde van u boedel aftrekbaar is voordat boedelbelasting bepaal word. Die Rapport Onderwysfonds (ROF) is so ’n weldaadsorganisasie kragtens artikel 10(1) van die Inkomstebelastingwet.

Indien u reeds ’n bestaande testament het, is dit maklik om ’n kodisil by te voeg wat die Rapport Onderwysfonds as begunstigde benoem. ’n Kodisil word apart van u testament onderteken en dit is dus nie nodig om ’n nuwe testament op te stel nie. Bespreek die moontlikheid gerus met u prokureur.
Ons beveel die volgende bewoording aan wanneer u testament opgestel word of ’n kodisil bygevoeg word:
Ek (volle name) maak die volgende erflating (restant van my boedel/persentasie van my boedel/gespesifiseerde bedrag) aan die Rapport Onderwysfonds, registrasienommer 041-319NP0 met adres h.v. DF Malan en Eendrachtstraat, Kloofsig, Centurion, Pretoria, om na goeddunke van die Rapport Onderwysfonds vir die uitvoering van genoemde entiteit se doelstellings in Suid-Afrika aangewend te word.

Vir enige navrae in dié verband kontak gerus vir Phil-Marié Roberts by:

Epos : [email protected]
Tel : (021)406-3699
Sel : 073 122 8800