Mini MBA


Gedurende 5 tot 8 Julie 2021 het ROF vir die tweede jaar in samewerking met die SA Onderwysunie (SAOU) ’n “Mini-MBA” aangebied. ROF het weer op eie onkoste oud-ROF studente uitgenooi om hierdie Mini-MBA by te woon. Sodoende maak ROF ‘n verdere belegging in die loopbaanontwikkeling van ons onderwysers.