Mini MBA

In Oktober 2019 het ROF vir die eerste keer in samewerking met die SA Onderwysunie (SAOU) ’n “Mini-MBA” in Onderwysbestuur aangebied. Met ROF se finansiële bystand kon 30 bruin onderwysleiers die kursus meemaak. Ons hoop om dit ’n jaarlikse instelling te maak.